Zaštita podataka

Za promenu podešavanja kolačića, kliknite ovde.

A.Informacije o zaštiti podataka za posetioce veb-stranice, klijente i zainteresovane strane

B. Informacije o zaštiti podataka za dobavljače

C. Informacije o zaštiti podataka za kandidate za posao

 

A. Informacije o zaštiti podataka za posetioce veb-stranice, klijente i zainteresovane strane, u skladu sa članovima 13, 14, 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Zaštita podataka je izuzetno važna našoj kompaniji, TEEKANNE Srbija. U nastavku vas obaveštavamo o tome na koji način obrađujemo prikupljene lične podatke i koja prava imaju zainteresovane strane.

Posetioci naše veb-stranice očekuju ne samo visok kvalitet naših proizvoda, već i visoko-kvalitetnu obradu njihovih ličnih podataka. Iz tog razloga obrađujemo lične podatke u skladu sa odredbama GDPR-a i nacionalnih propisa koji se tiču zaštite podataka i isključivo ukoliko pravne odredbe to omogućavaju ili nakon dobijanja saglasnosti od obuhvaćenih lica. Lični podaci su podaci na osnovu kojih identifikujemo odgovarajuće lice ili se odgovarajuće lice može prepoznati na osnovu tih podataka.

 

1. Kontrolor podataka i službenik za zaštitu podataka

Sledeće lice je odgovorno za prikupljanje i obradu ličnih podataka:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
office@teekanne.at

Ukoliko imate bilo kakva pitanja o zaštiti podataka ili bezbednosti podataka, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka:

datenschutz@teekanne.de

Naglašavamo da bi zainteresovano lice trebalo u svakom trenutku da bude u mogućnosti da sazna iz sledećih informacija koji lični podaci se prikupljaju i obrađuju prilikom posete našoj veb-stranici.

 

2. Vaša prava na zaštitu podataka i pravo na povlačenje saglasnosti za obradu podataka.

Vaši lični podaci se obrađuju u skladu sa odredbama GDPR-a, nacionalnog zakonu o zaštiti ličnih podataka i drugim relevantnim propisima o zaštiti podataka. Obrada i korišćenje individualnih podataka zavisi od dogovorenih ili naručenih usluga. Više detalja i dopune svrhe obrade podataka se mogu pronaći u ugovorima zaključenim sa nama, obrascima, izjavama o saglasnosti i drugim obezbeđenim informacijama (npr. na veb-stranici ili u komercijalnim uslovima).

 

2.1 Saglasnost (član 6.1a GDPR)

Saglasnost za obradu ličnih podataka koju ste nam dali je važeća kao pravni osnov za obradu podataka.

 

2.2 Implementacija obaveza prema ugovoru (član 6.1b GDPR)

Obrađujemo vaše lične podatke da bismo izvršavali naše ugovore zaključene sa vama, odnosno pripremanje i realizaciju porudžbina. Pored toga, vaši lični podaci se obrađuju za potrebe obavljanja naših predugovornih i ostalih aktivnosti.

 

2.3 Ispunjavanje zakonskih obaveza (član 6.1c GDPR-a)

Obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je to neophodno za ispunjavanje zakonskih obaveza. Zakonske obaveze, između ostalog, postoje u pogledu:

 • Provere u odnosu na evropske i međunarodne liste za borbu protiv terorizma
 • Ispunjavanja obaveze kontrole i izveštavanja u skladu sa poreskim zakonom
 • Arhiviranja podataka zbog zaštite podataka i bezbednosti podataka
 • Inspekcije koje vrše poreski službenici i drugi.

Pored toga, obelodanjivanje ličnih podataka može biti neophodno u okviru zvaničnog ili sudskog procesa za potrebe prikupljanja dokaza, krivičnog gonjenja ili građanskopravnih tužbi.

 

2.4 Legitiman interes kontrolora podatak ili trećih lica (član 6.1f GDPR)

Pored toga, možemo koristiti vaše lične podatke na osnovu odmeravanja interesa u cilju zaštite legitimnih interesa naše kompanije ili trećih lica za sledeće potrebe:

 • Za oglašavanje ili istraživanje tržišta, ukoliko niste protiv upotrebe vaših podataka u ove svrhe
 • Za dobijanje informacija i razmenu podataka za novinskim agencijama, ukoliko to smatramo potrebnim
 • Za ograničeno čuvanje vaših podataka, ukoliko njihovo brisanje nije moguće usled posebnog tipa čuvanja, ili, ako je moguće samo uz nesrazmeran trud
 • Da bi se uporedili sa evropskim i međunarodnim listama za borbu protiv terorizma, ako ovo izlazi izvan okvira zakonskih obaveza
 • Za dalje razvijanje usluga i proizvoda kao i postojećih sistema i procesa
 • Za garanciju i zaštitu našeg korporativnog zakona preduzimanjem odgovarajućih mera (npr. praćenja).

 

2.5 Pravo ulaganja žalbe nadzornim organima

Imate u svakom trenutku pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka na osnovu pravnih odredbi. Ukoliko želite da se usprotivite upotrebi vaših ličnih podataka u reklamne svrhe ili želite da opozovete vašu saglasnosti, potrebno je da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ili TEEKANNE GmbH. Vaši podaci nakon toga neće biti obrađivani u svrhe koje su postojale pre prigovora ili opoziva vaše saglasnosti. To se takođe odnosi na profilisanje na osnovu odredbi u smislu člana 4 br. 4 GDPR. Zakonitost obrade podataka ostaje netaknuta sve do podnošenja prigovora ili opoziva. To omogućava usklađenost sa vašim opozivom saglasnosti za obradu podataka u reklamne svrhe ili opozivom vaše saglasnosti za obradu podataka.

Pored toga, u skladu sa zakonskim odredbama, imate sledeća prava:

 • Pravo na informacije prema članu 15 GDPR
 • Pravo na ispravku podataka prema članu 16 GDPR
 • Pravo na brisanje podataka prema članu 17 GDPR
 • Pravo na ograničenje obrade podataka prema članu 18 GDPR
 • Pravo na prenosivost podataka prema članu 20 GDPR

Ukoliko je neophodno, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na gorenavedenoj kontakt adresi (videti kontakt podatke u odelju 1).

Takođe imate pravo da uložite žalbu (član 77 GDPR) kod nadležnog nadzornog organa. Nadzorni organ koji je odgovoran za nas:

15, Bulevar kralja Aleksandra str
11120 Belgrade
Serbia

 

3. Šta su obavezne informacije ili neophodna polja?

Ako, prilikom prikupljanja određenih podataka, polja za unos podataka budu obeležena kao obavezna polja i/ili budu obeležena asteriksom (*), obezbeđivanje ovih podataka je obavezno, u skladu sa zakonom ili ugovorom. Možda će nam takođe biti potrebni ovi podaci da bismo zaključili ugovor, izvršili naručenu uslugu ili navedenu svrhu. Pružanje podataka u obaveznim poljima je na vama. Nedavanje ovih podataka može dovesti do neizvršavanja ugovora ili naručene usluge sa naše strane, ili do neispunjenja navedene svrhe.

 

4. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Ukoliko je potrebno, obrađujemo vaše lične podatke za vreme trajanja našeg poslovnog odnosa. Uz to, izloženi smo brojnim obavezama čuvanja ili dokumentacije i rokovima zastarelosti. Periodi čuvanja za podatke ili dokumentaciju navedene u ovom dokumentu su u skladu sa zakonskim propisima.

Naznačeni periodi zadržavanja se mogu shodno tome produžavati ako se, u pojedinačnim slučajevima, naročito kada se podaci obrađuju u različite svrhe, primenjuje duži rok zastarelosti ili period zadržavanja.

 

5. Kontakt / Pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.

Obrađujemo vaše podatke da bismo odgovorili na pitanja o proizvodu ili usluzi. Davanje adrese i telekomunikacionih podataka koji su obeleženi kao obavezni su potrebni u svrhu obrade i odgovaranja na vaš upit. Bez ovih podataka, ne bismo bili u mogućnosti da zaključimo ugovor sa vama ili da rešimo vaš slučaj.

Dobrovoljno davanje dodatnih podataka nam pomaže da obradimo vaš zahtev. Čuvamo podatke iz vašeg zahteva u skladu sa zakonskim uslovima.

 

6. Informacije o kolačićima

Kada koristimo tehnologiju veb-analitike, podaci se prikupljaju i koriste na našoj veb-stranici u reklamne i svrhe optimizacije. Zbog lakšeg razumevanja, želimo ovde da pojasnimo temu kolačića. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru. Koriste se da bi omogućili vašem internet pretraživaču da bude prepoznat. Na osnovu ovih podataka, između ostalog, pseudonim korisnički profili. Osim ukoliko niste dali saglasnost, ovi podaci se neće koristiti za vašu identifikaciju i povezivanje vaših ličnih podataka sa licem iza pseudonima. IP adrese se isključivo anonimno koriste za ovu proceduru. Koristimo ove podatke samo u cilju optimizacije naše ponude i prilagođavanja potrebama naših klijenata. Možete da se usprotivite kreiranju korisničkih profila pod pseudonimom pomoću funkcije Opt-Out-Cookies. Pored toga, koristimo kolačiće da bismo vam prilagodili korišćenje naše veb-stranice na način koji je lak za korišćenje. U te svrhe, koristimo informacije o datumu i trajanju posete našoj veb-stranici i stranicama koje je pregledao korisnik. Većina pretraživača su podešeni tako da automatski prihvataju kolačiće. Možete da podesite vaš veb-pretraživač tako da vas obaveštava o postavljanju kolačića ili da odbacuje ili ograničava postavljanje kolačića. Ako se kolačići onemoguće ili ograniče u vašem veb-pretraživaču, različite funkcionalnosti na našoj veb-stranici možda neće pravilno raditi. Kolačići koje sačuva veb-pretraživač se mogu obrisati u svakom trenutku, kao i automatski. Sledeći linkovi pružaju informacije o ovim mogućnostima kod najčešće korišćenih pretraživača:

Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: http://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/de/cookies.html

Ukoliko nisu ili se ne postave nikakva podešavanja, kolačići koji omogućavaju i obezbeđuju neophodne tehničke funkcije ostaju na kraju uređaja dok se pretraživač ne zatvori, ostali kolačići mogu ostati na kraju uređaja i duže.

 

7. Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo

Po pravilu, obrađujemo sledeće lične podatke:

 • Lične podatke (ime, prezime, zanimanje / industriju i uporedive podatke)
 • Kontakt podatke (adresa, imejl adresa, broj telefona i uporedive podatke)
 • Istoriju klijenta

Alternativno, obrađujemo lične podatke iz javnih izvora (npr. internet, mediji, štampa, privredni registri i registri udruženja), i po potrebi zbog pružanja naših usluga, lične podatke koje smo zakonito pribavili od trećih lica (npr. adresari, novinske agencije).

 

8. Obrada ličnih podataka na našoj veb-stranici

Prenosimo vaše lične podatke u okviru naše kompanije sektorima kojima su potrebni ovi podaci za ispunjavanje ugovornih i pravnih obaveza ili za ostvarivanje naših legitimnih interesa.

Uz to, vaše podatke mogu dobiti sledeće institucije:

 • Subjekti koji obrađuju podatke koje unajmimo (član 28 GDPR), naročito na polju IT usluga, logističkih usluga, dobavljača, centri spoljnih podataka, kontroling, statutorni revizori, kreditne institucije, kuriri i logističke kompanije.
 • Javne vlasti i institucije u slučaju zakonskih ili zvaničnih obaveza, za koje smo u obavezi da obezbedimo informacije, izveštaje ili obelodanjivanje podataka, ili za koje je transfer podataka u javnom interesu.
 • Kancelarije i institucije u okviru ciljeva koji su navedeni u tački 2.4 (npr. informativne agencije, inkaso, advokati, sudovi, veštaci, kompanije koje pripadaju grupi i organi, kontrolni organi, faktoring kompanije)
 • Druge institucije za koje je data saglasnost za prenos podataka: (npr. trgovci ili poslovni partneri)
 • Objavljivanje, praćenje i pružaoci usluga kolačića.

TEEKANNE GmbH obrađuje takozvane fajlove evidencije servera. Kada uđete na našu veb-stranicu, naš veb-server beleži naziv domena ili IP adresu vašeg računara, naziv fajla i traženi URL, i http kod odgovora i eventualno URL koji ukazuje na našu veb-stranicu. Ova procedura je tehnički neophodna za omogućavanje upotrebe veb-stranice. U tom smislu, podržani smo od strane naših pružaoca tehničkih uzroka koje smo unajmili za obrađivanje podataka. Gorenavedeni podaci se prijavljuju i koriste za zaštitu od neovlašćene upotrebe ili pokušaja ometanja sa našim veb-serverom (član 6.1f GDPR). Podaci se brišu nakon 6 meseci.

Naša veb-stranica sadrži linkove ka drugim stranicama. TEEKANNE nije odgovorna i ne preuzima odgovornost za zaštitu ličnih podataka i/ili sadržaja veb ovih stranica.

 

Dodatak za pretraživač

Možete da sprečite čuvanje kolačića primenom odgovarajućih podešavanja u vašem softveru pretraživača; međutim, ističemo da u ovom slučaju možda neće moći da koristite sve funkcije ove veb-stranice u potpunosti. Uz to, možete da sprečite podatke dobijene pomoću kolačića o vašoj upotrebi veb-stranice (uključujući vašu IP adresu) Google-u i obradu ovih podataka od strane Google-a preuzimanjem i instaliranjem dodatka koji je dostupan na:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Takođe možete da sprečite Google Analitiku da prikuplja vaše podatke klikom na link u nastavku. Kolačić za blokiranje će zatim biti postavljen da bi sprečio da vaši podaci budu prikupljani prilikom budućih poseta veb-stranici:

Dektivirajte Google analitiku

Za više informacija o tome kako da rukujete korisničkim podacima u Google Analitici, videti Izjavu o zaštiti podataka Google-a:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 

9. Automatizovano donošenje odluka u pojedinačnim slučajevima (uključujući profilisanje)

Procedure automatizovanog donošenja odluka u skladu sa članom 22 GDPR koristimo isključivo mi u kontekstu provere kreditne sposobnosti. Ako budemo koristili druge automatizovane procese donošenja odluka u individualnim slučajevima, mi ćemo vas zasebno informisati o tome, ukoliko tako zahteva zakon.

 

10. Bezbednost podataka

Preduzimamo tehničke i organizacione bezbednosne mere u cilju zaštite vaših ličnih podataka od nenamerne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlašćenih lica, i obezbeđivanja zaštite vaših prava i usklađenosti sa merodavnim zakonima o zaštiti podataka EU i Srbija. Preduzete mere su u cilju garantovanja poverljivosti i integriteta vaših podataka i obezbeđivanja dostupnosti i izdržljivosti sistema i usluga prilikom obrade vaših podataka tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe bi trebalo da brzo povrate dostupnost podataka i pristup u slučaju u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta. Naše bezbednosne mere takođe šifruju vaše podatke. Sve informacije koje unesete onlajn su tehnički šifrovane i tek nakon toga se prenose. To znači da informacije ne mogu da pregledaju neovlašćena treća lica u bilo kom trenutku. Naša obrada podataka i naše bezbednosne mere se neprekidno unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem. Zaposleni TEEKANNE Srbija jesu ili će biti obavezni da u pisanoj formi održavaju poverljivost i da se usklade sa uslovima zaštite podataka GDPR.

 

11. Ažuriranje izjave o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka se periodično prilagođava stvarnim okolnima i pravnim situacijama. Ažuriranje takođe može obuhvatiti i promenu cilja.

Molimo vas da pažljivo pročitate izjavu o zaštiti podatak pre korišćenja usluga naše prodavnice da biste bili u toku sa eventualnim promenama ili ažuriranjima.

 


B) Informacije o zaštiti podataka za dobavljače u skladu sa članovima 13, 14, 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Posetioci naše veb-stranice očekuju ne samo visok kvalitet naših proizvoda, već i visoko-kvalitetnu obradu njihovih ličnih podataka. Iz tog razloga, obrađujemo lične podatke u skladu sa odredbama GDPR-a i nacionalnih propisa o zaštiti podataka i isključivo ukoliko zakonske odredbe to omogućavaju ili nakon pribavljanja saglasnosti od obuhvaćenih lica. Lični podaci su podaci na bazi kojih identifikujemo pravo lice ili se pravo lice može identifikovati na osnovu ovih podataka.

 

1. Kontrolor podataka i službenik za zaštitu podataka

Sledeće lice je odgovorno za prikupljanje i obradu ličnih podataka:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
office@teekanne.at

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje o zaštiti podataka ili bezbednosti podataka, molimo vas da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka:

datenschutz@teekanne.de

Želimo da obuhvaćeno lice bude u mogućnosti da u svakom trenutku sazna od sledećih informacija koje informacije su sakupljene i obrađene prilikom poseti našoj veb-stranici a ne vebu.

 

2. Vaša prava zaštite podataka i prava povlačenja saglasnosti za obradu podataka

Vaši lični podaci se obrađuju u skladu sa odredbama GDPR i ostalim relevantnim propisima o zaštiti podataka. Obrada i upotreba individualnih podataka podleže dogovorenim ili traženim uslugama. Više detalja i dopune koje se odnose na svrhu obrade podataka možete da pronađete u ugovorima koje ste zaključili sa nama, obrascima, izjavama o saglasnosti i drugim dobijenim informacijama (npr. na veb stranici ili komercijalnim uslovima).

 

2.1 Saglasnost (član 6.1a GDPR)

Saglasnost za obradu ličnih podataka koju ste nam dali je važeća kao pravni osnov za obradu podataka.

 

2.2 Implementacija obaveza prema ugovoru (član 6.1b GDPR)

Obrađujemo vaše lične podatke da bismo izvršavali naše ugovore zaključene sa vama, odnosno, naročito za pripremu i realizaciju porudžbina. Pored toga, vaši lični podaci se obrađuju za potrebe obavljanja naših predugovornih i ostalih aktivnosti.

 

2.3 Ispunjavanje zakonskih obaveza (član 6.1c GDPR)

Obrađujemo vaše lične podatke ako je to neophodno za ispunjavanje zakonskih obaveza. Zakonske obaveze, između ostalog, postoje u pogledu:

 • Provere u odnosu na evropske i međunarodne liste za borbu protiv terorizma
 • Ispunjavanja obaveze kontrole i izveštavanja u skladu sa poreskim zakonom
 • Arhiviranja podataka zbog zaštite podataka i bezbednosti podataka
 • Inspekcije koje vrše poreski službenici i drugi.

Pored toga, obelodanjivanje ličnih podataka može biti neophodno u okviru zvaničnog ili sudskog procesa za potrebe prikupljanja dokaza, krivičnog gonjenja ili građanskopravnih tužbi.

 

2.4 Legitiman interes kontrolora podatak ili trećih lica (član 6.1f GDPR)

Pored toga, možemo koristiti vaše lične podatke na osnovu odmeravanja interesa u cilju zaštite legitimnih interesa naše kompanije ili trećih lica za sledeće potrebe:

 • Za oglašavanje ili istraživanje tržišta, ukoliko niste protiv upotrebe vaših podataka u ove svrhe
 • Za dobijanje informacija i razmenu podataka za novinskim agencijama, ukoliko to smatramo potrebnim
 • Za ograničeno čuvanje vaših podataka, ukoliko njihovo brisanje nije moguće usled posebnog tipa čuvanja ili ako je moguće samo uz nesrazmeran trud
 • Da bi se uporedili sa evropskim i međunarodnim listama za borbu protiv terorizma, ako ovo izlazi izvan okvira zakonskih obaveza
 • Za dalje razvijanje usluga i proizvoda kao i postojećih sistema i procesa
 • Za garanciju i zaštitu našeg korporativnog zakona preduzimanjem odgovarajućih mera (npr. praćenja).

 

2.5 Pravo ulaganja žalbe nadzornim organima

Imate u svakom trenutku pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka na osnovu pravnih odredbi. Ukoliko želite da se usprotivite upotrebi vaših ličnih podataka u reklamne svrhe ili želite da opozovete vašu saglasnosti, morate da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ili TEEKANNE GmbH. Vaši podaci nakon toga neće biti obrađivani u svrhe koje su postojale pre prigovora ili opoziva vaše saglasnosti. To se takođe odnosi na profilisanje na osnovu odredbi u smislu člana 4 br. 4 GDPR. Zakonitost obrade podataka ostaje netaknuta sve do podnošenja prigovora ili opoziva. Nakon podnošenja prigovora na obradu vaših ličnih podataka za potrebe oglašavanja ili opoziva vaše saglasnosti, u obavezi smo, prema propisima o zaštiti podataka i preporukama nemačkih vlasti za obradu podataka, da registrujemo potrebne podatke (ime, prezime, imail adresa) na našoj internoj listi blokiranih adresa u reklamne svrhe i da ih permanentno blokiramo samo za ove potrebe (član 21.3, član 17.3b, član 6.1c GDPR-a). To omogućava usklađenost sa vašim opozivom saglasnosti za obradu podataka u reklamne svrhe ili opozivom vaše saglasnosti za obradu podataka.

Pored toga, u skladu sa zakonskim odredbama, imate sledeća prava:

 • Pravo na informacije prema članu 15 GDPR
 • Pravo na ispravku podataka prema članu 16 GDPR
 • Pravo na brisanje podataka prema članu 17 GDPR
 • Pravo na ograničenje obrade podataka prema članu 18 GDPR
 • Pravo na prenosivost podataka prema članu 20 GDPR

Ukoliko je neophodno, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na gorenavedenoj kontakt adresi (videti kontakt podatke u odeljku 1).

Takođe imate pravo da uložite žalbu (član 77 GDPR) kod nadležnog nadzornog organa. Nadzorni organ koji je odgovoran za nas:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl

 

3. Šta su obavezne informacije ili neophodna polja?

Ukoliko su prilikom prikupljanja određenih podataka, polja za unos podataka obeležena kao obavezna polja i/ili su obeležena asteriskom (*), onda je pružanje ovih podataka obavezno, u skladu sa zakonom ili ugovorom, svrhom. Pružanje podataka u obaveznim poljima je na vama. Nedavanje ovih podataka može dovesti do neizvršavanja ugovora ili naručene usluge sa naše strane, ili do neispunjenja navedene svrhe.

 

4. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Ukoliko je potrebno, obrađujemo vaše lične podatke za vreme trajanja našeg poslovnog odnosa. Uz to, izloženi smo brojnim obavezama čuvanja ili dokumentacije i rokovima zastarelosti. Periodi čuvanja za podatke ili dokumentaciju navedene u ovom dokumentu su u skladu sa zakonskim propisima.

Naznačeni periodi zadržavanja se mogu shodno tome produžiti ako se, u pojedinačnim slučajevima, naročito kada se podaci obrađuju u različite svrhe, primenjuje duži rok zastarelosti ili period zadržavanja.

 

5. Kontakt / Pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas.

Obrađujemo vaše podatke da bismo odgovorili na pitanja o proizvodu ili usluzi. Davanje adrese i telekomunikacionih podataka koji su obeleženi kao obavezni neophodno je za potrebe obrade i odgovora na vaš upit. Bez ovih podataka, ne bismo bili u mogućnosti da zaključimo ugovor sa vama ili da rešimo vaš slučaj.

Dobrovoljno pružanje dodatnih podataka nam pomaže da obradimo vaš zahtev. Čuvamo podatke iz vašeg zahteva u skladu sa zakonskim uslovima.

 

6. Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo

Po pravilu, obrađujemo sledeće lične podatke:

 • Lične podatke (ime, prezime, zanimanje / industrija i uporedivi podaci)
 • Kontakt podatke (adresa, imail adresa, broj telefona i uporedivi podaci)
 • Istoriju dobavljača

Alternativno, obrađujemo lične podatke iz javnih izvora (npr. internet, mediji, štampa, privredni registri i registri udruženja), i po potrebi zbog pružanja naših usluga, lične podatke koje smo zakonito pribavili od trećih lica (npr. adresari, novinske agencije).

TEEKANNE veb-stranica sadrži linkove ka drugim veb-stranicama. TEEKANNE nije odgovoran i nema obaveze u odnosu na zaštitu podataka i/ili sadržaj ovih veb-stranica.

 

7. Obrada ličnih podataka

Prenosimo vaše lične podatke unutar naše kompanije sektorima kojima su potrebni ovi podaci za ispunjenje ugovornih i pravnih obaveza ili za ostvarivanje naših legitimnih interesa.

Uz to, vaše podatke mogu dobiti sledeće institucije:

 • Subjekti koji obrađuju podatke koje unajmimo (član 28 GDPR), naročito na polju IT usluga, logističkih usluga, dobavljača, centri spoljnih podataka, kontroling, statutorni revizori, kreditne institucije, kuriri i logističke kompanije.
 • Javne vlasti i institucije u slučaju zakonskih ili zvaničnih obaveza, za koje smo u obavezi da obezbedimo informacije, izveštaje ili obelodanjivanje podataka, ili za koje je transfer podataka u javnom interesu.
 • Kancelarije i institucije unutar okvira ciljeva koji su navedeni u tački 2.4 (npr. informativne agencije, inkaso, advokati, sudovi, veštaci, kompanije koje pripadaju grupi i organi, kontrolni organi, faktoring kompanije)
 • Druge institucije za koje je data saglasnost za prenos podataka: (npr. trgovci ili poslovni partneri)

 

8. Automatizovano donošenje odluka u individualnih slučajevima (uključujući profilisanje)

Procedure automatizovanog donošenja odluka u skladu sa članom 22 GDPR koristimo isključivo mi u kontekstu provere kreditne sposobnosti. Ako koristimo druge automatizovane procese donošenja odluka u individualnim slučajevima, mi ćemo vas zasebno informisati o tome, ukoliko je tako zahtevano zakonom.

 

Provera statusa kreditne sposobnosti

Za proveru adrese i kreditne sposobnosti, TEEKANNE GmbH sa RatePAY GmbH proverava podatke o adresi i kreditnoj sposobnosti, uključujući one koji su utvrđeni na osnovu matematičkih i statističkih proračuna (takozvani skoring). RatePAY GmbH sa sedištem na adresi: Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (u daljem tekstu RatePAY) pruža svojim onlajn maloprodavcima, između ostalog, vrste plaćanja, otplatne rate, direktno zaduživanje i plaćanje avansa. Dodatne informacije o RatePAY se mogu pronaći na veb-stranici: https://www.ratepay.com/

 

9. Bezbednost podataka

Preduzimamo tehničke i organizacione bezbednosne mere u cilju zaštite vaših ličnih podataka od nenamerne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlašćenih lica, i obezbeđivanja zaštite vaših prava i usklađenosti sa merodavnim zakonima o zaštiti podataka EU i TEEKANNE Srbija. Preduzete mere su u cilju garantovanja poverljivosti i integriteta vaših podataka i obezbeđivanja dostupnosti i izdržljivosti sistema i usluga prilikom obrade vaših podataka tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe bi trebalo da brzo povrate dostupnost podataka i pristup u slučaju u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta. Naše bezbednosne mere takođe šifruju vaše podatke. Sve informacije koje unesete onlajn su tehnički šifrovane i tek nakon toga se prenose. To znači da informacije ne mogu da pregledaju neovlašćena treća lica u bilo kom trenutku. Naša obrada podataka i naše bezbednosne mere se neprekidno unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem. Zaposleni TEEKANNE GmbH jesu ili će biti obavezni da u pisanoj formi održavaju poverljivost i da se usklade sa uslovima zaštite podataka GDPR-a.

Ažuriranje takođe može obuhvatiti i promenu cilja.


C. Informacije o zaštiti podataka za kandidate za posao u skladu sa članovima 13, 14, 21 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Posetioci naše veb-stranice očekuju ne samo visok kvalitet naših proizvoda, već i visoko-kvalitetnu obradu njihovih ličnih podataka. Iz tog razloga, obrađujemo lične podatke u skladu sa odredbama GDPR-a i nacionalnih propisa o zaštiti podataka i isključivo ukoliko zakonske odredbe to omogućavaju ili nakon pribavljanja saglasnosti od obuhvaćenih lica. Lični podaci su podaci na bazi kojih identifikujemo pravo lice ili se pravo lice može identifikovati na osnovu ovih podataka

 

1. Kontrolor podataka i službenik za zaštitu podataka

Sledeće lice je odgovorno za prikupljanje i obradu ličnih podataka:

TEEKANNE GmbH
Münchner Bundesstraße 120
5020 Salzburg
office@teekanne.at

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi zaštite podataka ili bezbednosti podataka, molimo vas da kontaktirate službenika za zaštitu podataka:

datenschutz@teekanne.de

Nameravamo da obuhvaćena lica u svakom trenutku budu u mogućnosti od sledećih informacija da saznaju koji lični podaci se prikupljaju i obrađuju prilikom posete našoj veb-stranici.

 

2. Vaša prava na zaštitu podataka i pravo povlačenja saglasnosti za obradu podataka  

Vaši lični podaci se obrađuju u skladu sa odredbama GDPR, Nacionalnog zakona o zaštiti podataka (nemačka skraćenica BDSG) i ostalim relevantnim propisima o zaštiti podataka. Obrada i upotreba individualnih podataka podleže dogovorenim ili traženim uslugama. Više detalja i dopune koje se odnose na svrhu obrade podataka možete da pronađete u ugovorima koje ste zaključili sa nama, obrascima, izjavama o saglasnosti i drugim dobijenim informacijama (npr. na veb-stranici ili komercijalnim uslovima).

 

2.1 Saglasnost (član 6.1a GDPR)

Saglasnost za obradu ličnih podataka koju ste nam dali je važeća kao pravni osnov za obradu podataka.

 

2.2 Implementacija obaveza prema ugovoru (član 6.1b GDPR-a)

Obrađujemo vaše lične podatke da bismo izvršavali naše ugovore zaključene sa vama, odnosno, naročito za pripremu i realizaciju porudžbina. Pored toga, vaši lični podaci se obrađuju za potrebe obavljanja predugovornih i ostalih aktivnosti.

 

2.3 Ispunjenje zakonskih obaveza (član 6.1c GDPR)

Obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je to neophodno za ispunjavanje zakonskih obaveza. Zakonske obaveze, između ostalog, postoje u pogledu

 • Provere u odnosu na evropske i međunarodne liste za borbu protiv terorizma
 • Ispunjavanja obaveze kontrole i izveštavanja u skladu sa poreskim zakonom
 • Arhiviranja podataka zbog zaštite podataka i bezbednosti podataka
 • Inspekcije koje vrše poreski službenici i drugi.

Uz to, obelodanjivanje ličnih podataka može biti neophodno u okviru zvaničnog ili sudskog procesa za potrebe prikupljanja dokaza, krivičnog gonjenja ili građanskopravnih tužbi

 

2.4 Legitimni interes kontrolora podataka ili trećih lica (član 6.1f GDPR)

Pored toga, možemo koristiti vaše lične podatke na osnovu odmeravanja interesa u cilju zaštite legitimnih interesa naše kompanije ili trećih lica za sledeće potrebe:

 • za oglašavanje ili istraživanje tržišta, ukoliko niste protiv upotrebe vaših podataka u ove svrhe
 • za dobijanje informacija i razmenu podataka za novinskim agencijama, ukoliko to smatramo potrebnim
 • za ograničeno čuvanje vaših podataka, ukoliko njihovo brisanje nije moguće usled posebnog tipa čuvanja ili ako je moguće samo uz nesrazmeran trud
 • da bi se uporedili sa evropskim i međunarodnim listama za borbu protiv terorizma, ako ovo izlazi izvan okvira zakonskih obaveza
 • za dalje razvijanje usluga i proizvoda kao i postojećih sistema i procesa
 • zbog garancije i zaštite našeg korporativnog zakona preduzimanjem odgovarajućih mera (npr. praćenja).

 

2.5 Pravo ulaganja žalbe nadzornim organima

Imate u svakom trenutku pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka na osnovu pravnih odredbi. Ukoliko želite da se usprotivite upotrebi vaših ličnih podataka u reklamne svrhe ili želite da opozovete vašu saglasnosti, morate da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka ili TEEKANNE GmbH. Vaši podaci nakon toga neće biti obrađivani u svrhe koje su postojale pre prigovora ili opoziva vaše saglasnosti. To se takođe odnosi na profilisanje na osnovu odredbi u smislu člana 4 br. 4 GDPR. Zakonitost obrade podataka ostaje netaknuta sve do podnošenja prigovora ili opoziva. Nakon podnošenja prigovora na obradu vaših ličnih podataka za potrebe oglašavanja ili opoziva vaše saglasnosti, u obavezi smo, prema propisima o zaštiti podataka i preporukama nemačkih vlasti za obradu podataka, da registrujemo potrebne podatke (ime, prezime, imail adresa) na našoj internoj listi blokiranih adresa u reklamne svrhe i da ih permanentno blokiramo samo za ove potrebe (član 21.3, član 17.3b, član 6.1c GDPR-a). To omogućava usklađenost sa vašim opozivom saglasnosti za obradu podataka u reklamne svrhe ili opozivom vaše saglasnosti za obradu podataka.

Pored toga, u skladu sa zakonskim odredbama, imate sledeća prava:

 • pravo na informacije prema članu 15 GDPR
 • pravo na ispravku podataka prema članu 16 GDPR
 • pravo na brisanje podataka prema članu 17 GDPR
 • prav na ograničenje obrade podataka prema članu 18 GDPR
 • pravo na prenosivost podataka prema članu 20 GDPR

Ukoliko je neophodno, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na gorenavedenoj kontakt adresi (videti kontakt podatke u odeljku 1).

Takođe imate pravo da uložite žalbu (član 77 GDPR) kod nadležnog nadzornog organa. Nadzorni organ koji je odgovoran za nas:

 

15, Bulevar kralja Aleksandra str
11120 Belgrade
Serbia

 

3. Šta su obavezne informacije ili neophodna polja?

Ukoliko su prilikom prikupljanja određenih podataka, polja za unos podataka obeležena kao obavezna polja i/ili su obeležena asteriskom (*), pružanje ovih podataka je obavezno, u skladu sa zakonom ili ugovorom. Možda će nam takođe biti potrebni ovi podaci da bismo zaključili ugovor, izvršili naručenu uslugu ili navedenu svrhu. Pružanje podataka u obaveznim poljima je na vama. Nedavanje ovih podataka može dovesti do neizvršavanja ugovora ili naručene usluge sa naše strane, ili do neispunjenja navedene svrhe.

 

4. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

U skladu sa zakonskim odredbama, u trenutku zaključenja ugovora o radu između kontrolora podataka i kandidata, obezbeđeni podaci čuvaće se za potrebe radnog odnosa.

 

5. Kontakt / Pitanja

Na raspolaganju smo vam ukoliko imate bilo kakvih pitanja.

Obrađujemo vaše podatke da bismo odgovorili na pitanja o proizvodu ili usluzi. Davanje adrese i telekomunikacionih podataka koji su obeleženi kao obavezni potrebno je u svrhe obrade i odgovaranja na vaš upit. Bez ovih podataka, ne bismo bili u mogućnosti da zaključimo ugovor sa vama ili da rešimo vaš slučaj.

Dobrovoljno davanje dodatnih podataka pomoći će nam da obradimo vaš upit. Čuvamo podatke iz vašeg zahteva šest godina nakon odgovaranja na vaš zahtev za posao ili poslovna pisma.

 

6. Kategorije ličnih podataka koje obrađujemo

Po pravilu, obrađujemo sledeće lične podatke:

 • lične podatke (ime, datum rođenja, mesto rođenja, državljanstvo, bračni status, zanimanje / industriju i uporedive podatke)
 • kontakt podatke (adresa, imejl adresa, broj telefona i uporedivi podaci)
 • sva dokumenta za prijavu (kao što je curriculum vitae, sertifikati i reference)

Alternativno, obrađujemo lične podatke iz javnih izvora (npr. internet, mediji, štampa, privredni registri i registri udruženja)

 

7. Obrada ličnih podataka

Prenosimo vaše lične podatke o unutar naše kompanije sektorima kojima su potrebni ovi podaci za ispunjenje ugovornih i pravnih obaveza ili za ostvarivanje naših legitimnih interesa.

Uz to, vaše podatke mogu dobiti sledeće institucije:

 • subjekti koji obrađuju podatke koje unajmimo (član 28 GDPR-a), naročito na polju IT usluga, logističkih usluga, dobavljači, centri spoljnih podataka, kontroling, statutorni revizori, kreditne institucije, kuriri i logističke kompanije,
 • javne vlasti i institucije u slučaju zakonskih ili zvaničnih obaveza, za koje smo u obavezi da obezbedimo informacije, izveštaje ili obelodanjivanje podataka, ili za koje je transfer podataka u javnom interesu.
 • kancelarije i institucije unutar okvira ciljeva koji su navedeni u tački 2.4 (npr. informativne agencije, inkaso, advokati, sudovi, veštaci, kompanije koje pripadaju grupi i organi, kontrolni organi, faktoring kompanije)
 • druge institucije za koje je data saglasnost za prenos podataka: (npr. trgovci ili poslovni partneri)

 

8. Automatizovano donošenje odluka u individualnim slučajevima (uključujući profilisanje)

Procedure automatizovanog donošenja odluka u skladu sa članom 22 GDPR koristimo isključivo mi u kontekstu provere kreditne sposobnosti. Ako koristimo druge automatizovane procese donošenja odluka u individualnim slučajevima, mi ćemo vas zasebno informisati o tome, ukoliko je tako zahtevano zakonom.

 

9. Bezbednost podataka

Preduzimamo tehničke i organizacione bezbednosne mere u cilju zaštite vaših lični podataka od nenamerne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlašćenih lica, i obezbeđivanja zaštite vaših prava i usklađenosti sa merodavnim zakonima o zaštiti podataka EU i TEEKANNE Srbija. Preduzete mere su u cilju garantovanja poverljivosti i integriteta vaših podataka i obezbeđivanja dostupnosti i izdržljivosti sistema i usluga prilikom obrade vaših podataka tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe bi trebalo da brzo povrate dostupnost podataka i pristup u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta. Naše bezbednosne mere takođe šifruju vaše podatke. Sve informacije koje unesete onlajn su tehnički šifrovane i tek nakon toga se prenose. To znači da informacije ne mogu da pregledaju neovlašćena treća lica u bilo kom trenutku. Naša obrada podataka i naše bezbednosne mere se neprekidno unapređuju u skladu sa tehnološkim razvojem. Zaposleni TEEKANNE GmbH jesu ili će biti obavezni da u pisanoj formi održavaju poverljivost i da se usklade sa uslovima zaštite podataka GDPR-a.

 

10. Ažuriranje izjave o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka se periodično prilagođava stvarnim okolnostima i pravnim situacijama. Ažuriranje takođe može obuhvatati i promenu cilja.

Novembar, 2022.

© 2022 TEEKANNE GmbH

 

Upotreba kolačića

Prihvatam upotrebu kolačića koji su neophodni za funkcionisanje web sajta (potrebni kolačići), kako bi mi ponudili proizvode i usluge koji odgovaraju mojim oblastima interesovanja i omogućili prikupljanje statistika (kolačići povezani sa učinkom) i pristup prilagođen proizvodima i uslugama na veb lokaciji (marketinški kolačići). Mogu da opozovem svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako se sa tim ne složite, ograničićemo se na osnovne kolačiće i sadržaj neće biti prilagođen vama pojedinačno. Više informacija možete pronaći ovde. Možete da promenite svoja podešavanja u bilo kom trenutku klikom na "Podešavanje kolačića" u vrhu stranice.

Podešavanja Prihvati
Cookie Settings
Potrebni kolačići
Kolačići vezani za performanse vebsajta
Marketing kolačići
Potrebni kolačići

Kolačići su neophodni za funkcionisanje našeg vebsajta i ne mogu biti sistemski deaktivirani. Tipično, kolačići nastaju kao rezultat nastojanja da sačuvamo aktivnosti prilikom Vaših servisnih zahteva, kao što su postavka privatnih podešavanja i preferencija, prijavljivanje ili popunjavanje formi. Omogućavaju adekvatno fukcionisanje Korpe za kupovinu: obradu plaćanja i pomažu menadžmentu sigurnosnih problema, kao i saglasnost kod pravne regulative. Možete namestiti da Vaš pretraživač blokira ove kolačiće ili da Vas obaveštava o ovim kolačićima. U tom slučaju, neki delovi sajta moguće da neće raditi.

Kolačići vezani za performanse vebsajta

Kolačići nam omogućavaju da analiziramo upotrebu vebsajta, sa ciljem merenja i poboljšanja njegovih performansi. U nekim slučajevima, ovi kolačići mogu da ubrzaju proces pri kome procesuiramo Vaše zahteve i pomažu nam da se zapamte podešavanja na stranicama koje ste izabrali. Ukoliko odbijete ove kolačiće, to može rezultovati preporukama koje su loše prilagođene Vašim potrebama ili sporije reagovanje samog vebsajta.

Marketing kolačići

Kolačići na našem vebsajtu mogu biti postavljeni i od strane naših advertajzing partnera. Mogu biti korišćeni za kreiranje profila Vaših interesovanja kako bi Vam prikazali relevantne reklame na drugim vebsajtovima. Funkcionišu tako što identifikuju Vaš pretraživač i uređaj. Ukoliko odbijete ove kolačiće, postoji mogućnost da budete izloženi reklamama koje nisu relevantne za Vas; ili nećete moći da se delite sadržaj na Facebook-u, Twitter-u ili nekoj drugoj društvenoj mreži. If ukoliko se prijavite za marketinške kolačiće, onda će i performance kolačići biti aktivni jer je potreban tracking za marketinške kolačiće. Ukoliko aktivirate marketinške kolačiće takođe se slažete i sa aktivacijom kolačića za praćenje (tracking).

Sačuvaj podešavanja